facebook google tumblsocial youtube
image

KESKKONNASÕBRALIKKUSEST

Mis on REACH määrus?

 
Inglise keeles Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet. Samuti edendab see ainete ohtlikkuse hindamise alternatiivseid meetodeid, et vähendada loomkatsete arvu.

Prolexplast kasutab ühest põhilisest plastifikaatorist toodetud PVC kilet. Selleks on DOTP.

DOTP (Dioktüülortoftalaat) See on värvitu ja veniv orgaaniline ühend, mida kasutatakse PVC pehmenduseks. Hinnatud plastifikaator, mis ei kujuta ohtu inimeste tervisele ning on loodussõbralik. Ei kahjusta arengut, hormoonsüsteemi ega pärsi viljakust.

reach.sm.ee