facebook google tumblsocial youtube
image

INFO PVC MATERJALIDEST

Mis on PVC?

 
Polüvinüülkloriid (PVC) on üks tähtsaimatest plastidest. 1997. aastal toodeti Lääne-Euroopas umbes 28 tonni plaste, millest PVC osakaal oli 5,5 miljonit tonni.

PVC on üks vanematest plastidest. Seda valmistati esmakordselt laboris juba 1838. aastal, kuid alles 1912. aastal töötati vaIja PVC tootmistehnika. Laiale avalikkusele sai PVC tuntuks 1931. aastal, kui teda hakati kasutama heliplaatide valmistamiseks. Tema ulatuslik tootmine algas 1930. aastate lõpul.

PVC on sünteetiline materjal, mis koosneb hiiglasuurtest polümeerimolekulidest. Polümeer moodustub süsiniku (C), vesiniku (H) ja kloori (CI) aatomeid sisaldavatest vinüülkloriidi molekulide ahelatest. Süsiniku ja vesiniku ühend saadakse kaasajal naftast või maagaasist, kuid seda toorainet võib saada ka orgaaniliste ainete keemilisel ümbertöötlemisel.


PVC on kõrvalprodukt!


Kloori saadakse naatriumkloriidist (NaCI = keedusool), mis on peaaegu ammendamatu loodusvara. KeedusooI lagundatakse elektrolüüsi teel. Elektrolüüsi põhisaaduseks on leelis, mida kasutatakse peamiselt tselluloosi, paberi, klaasi ja alumiiniumi tootmisel. PVC tootmiseks kasutatakse niisiis kõrvalproduktina saadavat kloori, mida oleks raske muudeks eesmärkideks kasutada.

PVC on 57% keedusoola (NaCI), mistõttu PVC toorainest alla poole saadakse toornaftast ja/või orgaaniliste ainete keemilisel ümbertöötlemisel.

DOTP (Dioktüülortoftalaat) See on värvitu ja veniv orgaaniline ühend, mida kasutatakse PVC pehmenduseks. Hinnatud plastifikaator, mis ei kujuta ohtu inimeste tervisele ning on loodussõbralik.